Llei Habitatge

Damià Borràs lamenta que el PP “estigui en contra de la Llei d’Habitatge, essent les Balears l’única Comunitat Autònoma que no en té i que tant la necessita”

Aquest matí s’ha debatut l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular a la Llei d’Habitatge, “l’únic grup que ho ha fet; no volen la llei ni cap llei d’Habitatge, essent les Balears l’única Comunitat Autònoma que no en té quan aquí fa més falta que enlloc”, ha denunciat el nostre diputat al Parlament, Damià Borràs.

Aquesta esdevé el primer projecte de llei d’Habitatge de les Illes Balears, ja que durant l’anterior legislatura governada per Bauzá es va decidir no revisar l’esborrany de llei que havia preparat l’anterior govern de forces progressistes. En aquest sentit, Borràs ha lamentat que “mentre Company era conseller de Territori, no pensava construir ni un sol habitatge públic”, i denuncia que “el que volia era vendre el millor sòl públic per a fer-hi hotels de luxe”.

També ha fet referència a què “mentre encara hi ha tanta gent que no pot accedir a un habitatge a causa de la crisi, alguns dels mateixos causants ara disposen d’un parc enorme d’habitatges buits a l’espera de temps millors”, uns habitatges buits que els “grans tenidors empren d’aixeta reguladora del mercat immobiliari”.

A més a més, el PP explica que la llei d’Habitatge el que pretén és “oferir solucions a la problemàtica social d’accés a l’habitatge de la nostra Comunitat sense haver fet abans un diagnòstic real i exhaustiu de la situació a la qual es pretén donar solució”. Davant d’aquest argument, Borràs els hi ha demanat “quina diagnosi necessiten, més enllà de la crua i dura realitat de tanta gent que ha perdut la casa, que no pot mantenir la casa?”. Per acabar, ha volgut destacar que “els grups que donem suport al Govern serem capaços d’enfortir, encara més, el caràcter social de la llei”.

Per últim, és important recordar que alguns dels principals objectius d’aquesta llei són la protecció del ciutadà en el seu dret a l’habitatge en condicions de dignitat per la manca de recursos econòmics, el dret als subministraments bàsics, la potenciació del lloguer social incrementant la borsa d’habitatges públics i privats, així com també la regulació del lloguer turístic, entre d’altres, uns principis bàsics que els i les socialistes creiem i defensem fermament.