Prado i Joana a ple

Joana Escandell: 'Consideracions del PSOE Des Castell sobre la potabilitzadora'

El PSOE des Castell volem explicar als veïns i veïnes les nostres consideracions com a regidores des Castell amb el tema de l'aigua potable. El passat 12 d'agost es va tractar al ple de l'Ajuntament des Castell la cessió d'una planta potabilitzadora per part  de l'Associació Leader Illa de Menorca i noltros la vam votar a favor, ja que volem donar suport a totes les iniciatives que surtin per part de l’equip de govern o altres grups municipals que tenguin com a objectiu la millora de l’aigua. Creim  de vital importància trobar solucions al problema de l’aigua.

 

ARA BÉ: Hem de dir que de moment el PP no ens ha donat el projecte que dóna llum verda a aquesta potabilitzadora. Tampoc sabem per què s’ha triat aquest sistema. No sabem els motius pels quals aquesta és la millor alternativa. No sabem quines alternatives hi ha al mercat. No coneixem quines dades tècniques figuren al projecte, com pugui ser nivells d’explotació dels aqüífers, estadístiques de consum, causes de la pujada dels nitrats, tendència de la contaminació, si va minvant o augmentant. No sabem si aquesta planta potabilitzadora serà prou efectiva si van augmentant els valors de nitrats a mesura que passen els anys. Tampoc sabem, sobre el rebuig d’aigua de sa potabilitzadora -ens han dit que serà del 10%- per què s’eliminarà cap al clavegueram i no cap a altra banda (per què no s’aprofita pel regadiu, neteja urbana, etc?). No sabem, (molt important) quines són totes les mides possibles que hi ha per atacar les causes de la contaminació (aquest és un pilar importantíssim que s’ha de resoldre: el malalt té febre i li donam medicina per baixar-li aquesta febre, però no miram les causes, o sigui, no curam la malaltia). El conseller va informar que tenen previst fer un pla pilot per infiltrar aigua de pluja als aqüífers i així pujar el seu nivell. És aquest l’únic remei que hi ha? Quin cost tindrà? Hi ha altres causes? Quines són? Que ens diuen de la contaminació agrícola? Quins permisos i requisits haurà de complir aquest pla pilot?, etc.

 

Per responsabilitat política tenim el deure de donar suport a aquesta iniciativa que sembla que ha d’arreglar el problema almenys durant 6 anys… que és, de moment, el temps que indica aquest conveni. Però tenim molts dubtes. Una inversió més baixa pot NO ser una bona solució. Què passarà d’aquí a 6 anys, vist que és un remei a curt termini? Quins costos assumeix l’Ajuntament tant en millores de les instal·lacions elèctriques, com en canalitzacions, etc. Encara no està clar quins seran els costos tant de manteniment de les instal·lacions com d’explotació que s’Ajuntament haurà de repercutir en els rebuts de consum d’aigua dels veïns, si és que n’hi ha, etc.

 

Resumint: Una vegada més, ens han informat d’una iniciativa, i aquesta és de gran transcendència, passant molt per damunt les dades importants. Informant els membres de l’oposició després d’un any de treball. A noltros ens informen quan el peix ja està tot venut. De participació ciutadana, una vegada més, zero. Com ja és comú en aquest equip de govern, no ens donen l’opció de poder participar-hi i això creim que és un error.

 

Ara bé, pensant amb els veïns i veïnes des Castell, que som els afectats pel gran problema de l’aigua potable, vam donar suport a la iniciativa esperant que no ens n’hàgim de penedir pel bé de tots.

 

 

Joana Escandell Salom

PSOE Es Castell