IMG_4210

Compromís contra l’atur i la precarietat laboral: 20 milions per a polítiques d’ocupació

 

“La nostra principal preocupació és retornar les persones al mercat laboral. Destinarem 20 milions d’euros -en quatre anys- a polítiques d’ocupació. 20 milions, que equival a un 15% dels doblers que els i les socialistes de Balears ens hem compromès a dedicar a aquestes polítiques.” Aquesta és una de les concretes propostes que ha destacat la candidata del PSOE Menorca al Consell Insular, Susana Mora, durant la presentació de les propostes contra l’atur i la precarietat laboral que ha presentat avui.

 
Mora ha exposat les mesures que proposa el PSOE en matèria laboral amb la cap de llista del PSOE Menorca al Parlament, María José Camps i el nombre 8 de la candidatura parlamentària per Mallorca, Iago Negueruela, inspector de treball i exdirector general de treball.

 
Durant la seva exposició Mora ha descrit la situació actual com a “molt complicada. Per tant requereix mesures de xoc contra la pobresa i mesures extraordinàries per ajudar a les empreses a crear feina (de qualitat).” Entre aquestes mesures contra la pobresa la candidata ha destacat el compromís de “contractació directe de les persones majors de 45 anys, amb càrregues familiars i que hagin esgotat prestacions.”

 

Però per combatre el problema de fons “de la precarietat laboral i de la pobresa Menorca necessita un nou horitzó. Hem d’impulsar una nova via de creixement econòmic perdurable, i ho hem de fer des del més ampli acord econòmic, social i polític, ho hem de fer entre tots. Ho vam saber fer en el passat, per tant hem d’unir forces i esforços al voltant de les immenses capacitats que tenim a Menorca per tal de retornar al Benestar.”

 
Una de les claus per afrontar la recuperació amb cohesió, sense deixa ningú enrere, passa per la necessitat de generar demanda, “per tal que es puguin crear llocs de feina. Com la generem? En primer lloc amb la creació d’un gran Pacte Social entre administració, agents econòmics i agents socials i empreses, per tal de dissenyar el model d’ocupació que necessita Menorca."

 
Per als i les socialistes l’eix estratègic és la formació. “Necessitam que Menorca pugui dissenyar el model d’aquesta formació dirigint-la als nínxols de mercat que té Menorca, com pot ser tot l’àmbit de turisme actiu (turisme de natura, d’esport a l’aire lliure, nàutic, el cultural i patrimonial...); així com impulsar les noves tecnologies aplicades i el camí de les energies renovables.” Com a exemple d’aquesta necessitat de dissenyar des de Menorca l’oferta formativa Mora ha exposat, en primera persona, un exemple concret. “Els responsables d’una empresa de kaiaks m’han explicat com han de contractar gent de fora de l’Illa, perquè aquí no tenim persones formades per a poder accedir a aquesta feina. Volem que la oferta de llocs de feina que hi ha, i la que generem, sigui ocupada per persones que es troben a l’atur a Menorca.”

 
Un altra aspecte per fomentar una contractació de qualitat, o com a mínim que no s’abusi dels treballadors i treballadores, passa per la necessitat “d’introduir clàusules socials a la contractació pública per tal que els serveis que estan externalitzats s’adjudiquin segons un sistema de puntuació en el qual aquestes clàusules de responsabilitat social siguin el barem fonamental, un barem bàsic per tal d’evitar l’explotació laboral.”

 
La potenciació d’equipaments ja existents com el Centre de la Mar i la necessitat de convertir el SOIB en un servei vertaderament efectiu, també són aspectes importants. “Hem de fer feina per orientar personalment a les persones que estan a l’atur. S’ha d’impulsar que el SOIB sigui una veritable agència de col•locació que s’encarregui d’assessorar personalment a les persones en atur per facilitar-los una via de sortida. Volem poder decidir des de Menorca què volem que faci el SOIB a Menorca, indicant cap a on volem que vagi aquesta orientació professional. Però més de la orientació també és imprescindible la intermediació. Perquè el SOIB pugui intermediar en la selecció de personal de les empreses, amb pactes empresarials (que ja hi ha hagut temps enrere) per tal de garantir igualtat amb la col•locació i una qualitat en el servei.”

 
En relació als joves la cap de llista al Consell ha demandat la posada en marxa de forma efectiva, i ben dotat, “del pla de Garantia Juvenil, per tal que els nostres joves es formin i puguin accedí al mercat laboral responent a la demanda existent i a la que es vagi creant.”

 
En la mateixa línia Negueruela ha defensat la necessitat de “traslladar a les persones sense feina el missatge positiu que el Govern posarà tots els mitjans al seu abast per facilitar-los trobar un lloc de treball, requalificar-los, formar-los i donar-los l’orientació que necessiten.”

 
Però principal problema són els llocs de feina perduts i, en part, els llocs de feina que s’han creat. “Les persones desocupades seran la nostra primera prioritat. A les Balears hi ha 56.000 persones que duen més d’un any cercant feina, 9.000 més que al principi de legislatura. El PP ha abandonat aquestes persones a la seva sort, no han fet polítiques per a ells.”

 

Per això el primer punt del programa electoral del PSIB “recull que destinarem el 4% dels pressupostos de la Comunitat per a fer polítiques actives d’ocupació. Per a possibilitar la sortida de la crisis a aquestes persones que han estat abandonades. Aquests doblers els destinarem a fomentar la seva requalificació, la formació i la contractació; tenint ben present que en aquesta Comunitat només 3 de cada 10 persones sense feina perceben una prestació. És a dir 7 de cada deu desocupats no rep cap mena d’ajut en aquesta Comunitat i en aquest illa en concret. Perquè la crisi no s’acabarà fins que no en sortim tots i totes.”

 
Negueruela també ha rallat del problema que hi ha a Balears “amb el tipus de feina creada. Les polítiques del PP, amb la reforma laboral i la permissivitat del Govern respecte del frau laboral, estan causant situacions d’explotació real. És una legislatura perduda en matèria d’ocupació, respecte de la feina de qualitat; perquè no s’ha creat ocupació, s’ha repartit la feina. Avui tenim més de 46.000 treballadors que presten servei manco de 20 hores a la setmana. I això genera sous de pobresa, no permet que els treballadors i treballadores arribin a final de mes. Per tant l’ocupació creada tendeix a l’explotació laboral.”

 
Amb aquest escenari on 9 de cada 10 contractes creats són temporals i el 70% d’aquests són a temps parcial, resulta necessari un Pla de lluita contra l’Explotació laboral. “L’impulsarem des del primer moment. Ja de cara a aquesta temprada turística dissenyarem un pla de lluita contra l’explotació laboral que se centri fonamentalment en la contractació a temps parcial i temporal, perquè sabem que hi ha molta gent que en teoria fa feina 4 hores, però en realitat presta servei durant moltes més. S’està repartint el temps complet entre diferents treballadors, tots ells cobrant sous de pobresa. Per tant, és necessari impulsar polítiques actives d’ocupació per als desocupats i de protecció per als treballadors i treballadores, que han vist que la feina creada és absolutament precària, precarietat que s’està convertint en estructural.”

 

En definitiva, mitjançant un Consell fort en defensa dels interessos de Menorca i un Govern bolcat en donar resposta a aquesta realitat, els i les socialistes “impulsarem una recuperació justa i solidaria, i combatrem el que és ara realment Balears: el motor de la precarització laboral. Nosaltres hem d’impulsar una creació de feina estable i digne i protegir a les persones que no en tenen.”