Pau Morlà i Carme Garcia

Carme Garcia i Pau Morlà presenten una bateria d’iniciatives al Congrés per donar resposta a les demandes i necessitats que té Menorca

La senadora per Menorca, Carme Garcia, i el diputat al Congrés, Pau Morlà, han presentat des d’inici de setembre una bateria d’iniciatives que no podran acabar la seva tramitació ordinària atesa la dissolució de les cambres però que igualment han estat remeses directament als diferents ministeris corresponents per obtenir la informació demandada.

Pau Morlà ha explicat que "atesa la situació d’aïllament elèctric que malauradament està patint Menorca”, una de les iniciatives que “hem presentat” és per a saber en quin punt es troben les obres de construcció del nou cable elèctric entre Menorca i Mallorca i demanar “que s’accelerin per tal de garantir un subministrament elèctric segur als menorquins i menorquines”. 

A més, també s’ha sol·licitat l’expedient sobre el procés de reversió dels terrenys de l’antic equipament militar anomenat “Es Polvorí”, situat a Alaior, i l’expedient sobre la cessió gratuïta del jaciment prehistòric de Torre de’n Galmés al Consell Insular de Menorca. “Ambdues peticions venen motivades per la importància que la seva propietat definitiva sigui del poble i de Menorca, respectivament”, ha subratllat Morlà. 

Per altra banda, una de les prioritats més importants a abordar per als i les socialistes és lluitar contra la pobresa infantil, i per aquest motiu s’ha sol·licitat el nombre de participants en el programa VECA corresponent al conjunt de les Illes Balears (desglossat per illes: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i el seu increment respecte de l’any anterior.

Per últim, s’han sol·licitat les dades que fan referència al nombre de pensionistes de totes les modalitats que hi ha a les Illes Balears en general i en concret al nombre total per Illa i quina és la seva pensió mitjana perquè, en paraules del diputat, “entenem que la revalorització de les pensions i que els i les pensionistes no perdin poder adquisitiu és un dels compromisos del nostre programa electoral i que volem dur a terme”. 

Amb tot, la feina desenvolupada a Madrid per la senadora i el diputat socialista durant aquest període no ha cessat en cap moment, sempre actuant amb la màxima responsabilitat que els va atorgar la confiança dels ciutadans i ciutadanes el passat 28 d’abril i compromesos amb intentar resoldre les necessitats i demandes de tots i de totes.