IMG_2849

Damià Borràs defensa que, mentre no s’aconsegueixi la tarifa plana a 30€ en els vols interilles, el Ministeri faci complir com toca l’actual acord pel que fa a freqüències i horaris

.-  La iniciativa de Damià Borràs demanda, en primer lloc, que es posi solució a la recurrent suspensió o cancel·lació de vols.

 

.- La Proposta Socialista també reclama al Ministeri de Foment que estudiï, d’acord amb el Govern i els Consells, “modificar de manera puntual i urgent les Condicions Específiques de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic d’acord als interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.”

 

.- A banda de reclamar les necessàries millores en el sistema actual de connexions aèries entre les nostres illes, la Proposició No de Llei reitera la “necessitat peremptòria” que Foment posi en marxa la tarifa única i universal a un preu màxim de 30 €.

 

La Comissió de Turisme abordarà dijous una Proposició No de Llei (PNL) relativa al seguiment, interpretació i acompliment de les condicions de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols  en les rutes entre illes.

 

Per fonamentar la proposta el diputat menorquí Damià Borràs recorda, en primer lloc, el què s’estableix en l’apartat III, de Condiciones específicas, del Anexo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de noviembre de 2003, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Baleares.

 

En concret Borràs cita el precepte 1.1:

Para los vuelos en las rutas Mallorca-Ibiza y Mallorca-Menorca, se garantizarán las comunicaciones en horarios con salida entre las siete y las nueve horas y con regresos a última hora del día, con los límites impuestos por los períodos operativos de los aeropuertos. En esas horas, se deberá reforzar en caso necesario, la oferta de servicio, bien adecuando el tamaño de la aeronave o las frecuencias del servicio para atender las necesidades de la demanda de pasaje. Los horarios deberán permitir a los usuarios efectuar un viaje de ida y vuelta en el mismo día, con un margen de ocho horas en destino.

 

En el mateix apartat també s’exposen les freqüències de vols i capacitats mínimes de seients per les connexions entre Mallorca i Eivissa i entre Menorca i Mallorca (en temporada d’hivern IATA –Associació de Transport Aeri Internacional- la freqüència mínima serà de 4 viatges d’anada i 4 de tornada, mentre que a la d’estiu –d’abril a octubre- serà de cinc anades i 5 tornades).

 

Borràs afegeix que en temporada d’hivern (entre el darrer diumenge d’octubre  i el darrer de març), i tenint en compte els models d’avió amb què les aerolínies acostumen a operar aquestes rutes (entre 90 i 72 places), serien necessàries “al manco cinc freqüències diàries per complir amb la declaració.” Però el fet que en aquests moments les rutes entre illes les operin dues companyies fa que les condicions establertes –places, freqüències i horaris- s’acompleixin per la suma de les programacions de les dues companyies operadores.”

 

Però el major problema en relació al compliment de l’OSP interilles  rau en el fet que “malgrat que la competència, relativa, entre les dues companyies hagi pogut beneficiar alguns usuaris amb una millora de determinades tarifes, s’ha detectat un increment de les anul·lacions o cancel·lacions de vols que, per l’antelació i/o la reiteració amb què són desprogramats, fa pensar que, si més no en alguns casos, les causes no són ni sobrevingudes ni alienes a les decisions i/o l’interès (legítim però contradictori amb la condició de Servei Públic) de les companyies.” Una “recurrent" suspensió o cancel·lació de vols” a la qual s’hi ha d’afegir que anar i tornar amb companyies distintes “acostuma a encarir el preu total del bitllet i dificulta les cancel·lacions i els canvis de vol, cosa que, en els casos com en els viatges per qüestions de salut, causa un perjudici evident als pacients, als quals arriba a provocar llargues estades als aeroports.”

 

Davant d’aquesta situació la PNL que Borràs defensarà dijous a la Comissió de Turisme recull 5 punts d’acord:

 

En el primer es reclama al Ministeri de Foment que faci “un seguiment sistemàtic i exhaustiu del compliment de les condicions establertes en la Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les Illes Balears, amb especial atenció a les anul·lacions o cancel·lacions de vols, el compliment del nombre diari de freqüències i el respecte als horaris i les franges horàries.”

 

En el segon es demanda a Foment que vetlli “pel compliment de la funció de Servei Públic dels vols afectats per la Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les Illes Balears i, en conseqüència, faci complir les condicions que s’hi estableixen d’acord, sempre, amb la interpretació més favorable als interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.”

 

El tercer punt es centra en la necessitat que el Ministeri reclami “de les companyies operadores de les rutes entre els aeroports de les Illes Balears que, atès el seu caràcter de Servei Públic, mantenguin l’estabilitat i continuïtat dels horaris i freqüències compromesos d’acord amb les Condicions Específiques que s’estableixen a la Declaració d’Obligacions de Servei Públic.

 

El quart insta el Govern de l’Estat a estudiar, “d’acord amb el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, i, si es considera necessari, a modificar de manera puntual i urgent les Condicions Específiques de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic d’acord als interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.”

 

Finalment la PNL de Borràs insisteix en “la necessitat peremptòria de que s’estableixi, per part del Ministeri de Foment, un nou sistema de Declaració d’Obligacions de Servei Públic per als vols entre les Illes Balears, consensuat amb el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, on s’estableixi una tarifa única de caràcter universal d’un màxim de 30 euros.