DSC_0867

Al•leguem a la construcció de les escales mecàniques del Port de Maó i demanem que es reconsideri invertir els doblers en altres projectes

El PSOE Maó presenta, abans que el dia 9 de desembre acabi el termini, un total de 10 al·legacions al Anuncio de exposición al público de los expedientes del Convenio de colaboración y la mutación demanial a favor de la Autoridad Portuaria de Baleares del suelo necesario para la instalación de los tres tramos de escaleras mecánicas (BOIB de 8 de noviembre de 2014). Les al·legacions són les següents:

1.- “No hi ha un pla o estudi d'accessos -actuals i a realitzar- entre el Port i la ciutat que prioritzi aquesta actuació sobre d'altres.” Els socialistes defensen la necessitat que aquest pla o estudi analitzi i tingui en compte les “zones d'interès i pols d'atracció de la ciutat i Baixamar, els diferents usos que s'esdevenen al Port, la circulació en aquest, les bosses d'aparcament pels ciutadans i visitants, mitjans de transport alternatius, la potenciació i manteniment dels accessos existents, la incorporació de nous accessos, entre d'altres.”

2.- “Actualment tampoc hi ha un Pla d'Usos del Port que justifiqui i recolzi la prioritat d'aquesta actuació sobre d'altres.”

3.- “L'actuació no connecta realment la ciutat amb el Port, sols l'apropa, donat que només salva 20 dels 30m de desnivell, deixant els usuaris davall la Peixateria. Per tant, hi ha un desequilibri evident entre la inversió que es realitza i l’assoliment de l'objectiu desitjat.” En aquesta al·legació els socialistes recorden com la normativa urbanística preveu la possibilitat de construir un ascensor. “El Pla General d'Ordenació Urbana de Maó preveu  la Unitat d'Actuació 3, que permet la connexió vertical entre el Port i la Plaça del Claustre, dotar a la zona d'una bossa d'aparcaments soterrat i crear una gran plaça mirador sobre el parc Rochina i el Port.”

4.- “No hi ha un estudi de viabilitat i anàlisi d'alternatives (nombre d'usuaris per dia, nombre d'usuaris per mes, tipus d'usuari, origen/destinació de l'usuari, escales vers ascensor) que avali i prioritzi aquesta actuació sobre aquest indret i amb aquest sistema de transport .”

5.- “No hi ha cap tipus de valoració del cost de manteniment ni anàlisi econòmica sobre la relació cost/benefici, més encara si es té en compte la seva sobreexposició a un medi especialment agressiu com el salí, que sens dubte afectarà al seu funcionament i durabilitat.”

6.- “La important inversió econòmica no contempla, en cap cas, la consolidació dels penya-segats que emmarquen el Parc Rochina i la recuperació dels jardins que sota ells es situen. Per tant, acabada la instal·lació d'aquestes escales, la resta del parc continuarà tancat i abandonat, donat el perill de despreniments existent.”

7.- “L'actuació implica una cessió dels terrenys afectats per l'actuació a una administració diferent de la municipal. Això suposa que l'Ajuntament es desprèn d'una propietat pública (de tots els maonesos) i la regala a Autoritat Portuària, que passa a convertir-se en propietària. L'Ajuntament ja no podrà actuar en aquest espai, dins el Parc Rochina, sense permís del nou propietari.”

8.- “L'actuació discrimina especialment, impossibilitant el seu ús, a aquelles persones que pateixen  problemes de mobilitat (discapacitats físics, gent gran, persones amb cotxets de fiets...), donat que els cal un mitjà de connexió veritablement accessible i eficient. La instal·lació d'ascensors permetria la seva utilització a tots els ciutadans, sense discriminació de cap tipus.”

9.- “El projecte intervé en un espai, el Parc Rochina, inclòs al Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic, introduint elements d'un gran impacte visual. Això afecta i distorsiona a la imatge que ofereix la ciutat des del Port, donat que elimina part dels arbres i palmeres de l'enjardinament i col·loca les escales mecàniques en paral·lel i a tocar de les escales existents, trencant la relació entre aquestes i la resta el parc i impedint la visió d'aquest des d'elles. En aquest sentit, s'ha de recordar que:

- El Catàleg té com a objectiu, entre d'altres, el ‘protegir de la destrucció el patrimoni arquitectònic  d'interès a Maó’

- Per això inclou ‘els conjunts o perímetres urbans que per la seva bellesa, importància monumental, records històrics o valors històrics siguin declarats d'interès’ i ‘els jardins d'interès històric, artístic o botànic’”.

10.- “L'argument de facilitar l'accés dels creueristes a la ciutat no és vàlid. La majoria d'ells contracten excursions, abans d'arribar a Maó, per a visitar d'altres llocs de l'illa. I en d'altres ports, els creuers atraquen molt més allunyats del centre de la ciutat en la que fan escala.”

Amb aquests arguments el PSOE  de Maó reclama que s’aturi la construcció de les escales i s’estudiï la “possibilitat d'invertir la quantitat destinada a aquest projecte a altres iniciatives –com les descrites- que resolguin millor la connexió del Port amb la ciutat i viceversa.”

També es demanda que l’Ajuntament no aprovi el Convenio de colaboración y la mutación demanial a favor de la Autoridad Portuaria de Baleares del suelo necesario para la instalación de los tres tramos de escaleras mecánicas’