SAMSUNG CAMERA PICTURES

Susana Mora: “Per primera vegada, es destina un pressupost de més de 20M€ a polítiques socials, un increment molt important que demostra que el primer són les persones”

Ahir, la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, va presentar els pressuposts corresponents a cada conselleria que dirigeixen els companys socialistes al Consell Insular de Menorca per l’any 2018, uns pressuposts “capaços de donar resposta a les necessitats i demandes dels menorquins i menorquines envers un present de benestar i un futur millor”.

 

En aquesta línia, el benestar social és, i sempre ha estat, la raó de ser de les principals actuacions polítiques dels socialistes des de les institucions on governen, motiu suficient pel que s’ha apostat, de forma decidida, a augmentar en un 5% la quantia pressupostària destinada a impulsar polítiques de caràcter social en relació a l’any 2017. En aquest sentit, entre algunes de les actuacions previstes, els socialistes apostem per:

 

 • Incrementar la partida destinada als equips municipals d’intervenció familiar (EMIF), un servei essencial de suport a les famílies i els seus fills.
 • Increment de les ajudes econòmiques individuals per a persones grans i discapacitats creant una convocatòria amb un pressupost de 200.000€.
 • Increment en 146.000€ el fons per Serveis Socials Comunitaris bàsics que arriben des del Govern Balear.
 • Consolidem, un any més, els menjadors escolars d’estiu per tots els municipis que ho necessitin
 • Apostem per consolidar la xarxa d’infraestructures destinades a persones en situació de dependència i discapacitat (obres de reforma a Trepucó, ampliació de la residència de Ferreries; ampliació de places mitjançant conveni amb la Fundació de Discapacitats per ampliar s’Auba; la creació del servei d’habitatge supervisat per a persones amb malaltia mental greu Ciutadella...).

 

Així, dins d’aquesta legislatura, el pressupost del Departament de Benestar Social i Família dirigit per la consellera socialista Maria Cabrisas, i la directora insular, Bàrbara Torrent, ha experimentat un increment molt important, passant d’uns 19 milions d’euros aproximadament a més de 20 milions d’euros, un augment que es veu traslladat en la millora del dia a dia dels ciutadans i ciutadanes de Menorca, ja sigui en forma de noves línies d’ajuts o a través de la consolidació, ampliació i creació de nous recursos.

 

Quant al departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports dirigit pel nostre conseller Miquel Company, i la directora insular, Pilar Carrasco, s’ha pressupostat un 14% més respecte del 2017. Així, es passa d’un pressupost per l’any 2017 de quasi 7 milions d’euros a un partida de gairebé 8 milions d’euros pel 2018. Així, entre algunes de les actuacions previstes, els socialistes apostem per:

 

 • Ocupació
 • Continuarem fent realitat amb el finançament del Govern i SOIB projectes d’ocupació per donar oportunitats de treball i formació, amb projectes especialment per als col·lectius que més ho necessiten, com són joves, majors de 45 anys i dones.
 • Impulsarem i promourem el desenvolupament del Pla d’Ocupació de Menorca com a estratègia pròpia d’àmbit insular
 • Joventut
 • Finalitzarem i posarem en marxa el Pla Menorca Jove i recuperarem, per fi, el Consell de la Joventut per tal de donar veu al jovent
 • Seguirem invertint en instal·lacions juvenils i reobrirem el campament de Biniparratx.
 • Esports
 • Continuarem impulsant l’esport en edat escolar, però també en les persones majors, tal i com hem fet fins ara.
 • Impulsarem el programa “Posam valor en l’esport”, iniciat ja dins aquesta legislatura, i fomentarem la igualtat de gènere a través del nou programa Dona i Esport.
 • Apostem pel desenvolupament socioeconòmic de Menorca dissenyant i portant a terme polítiques de foment, diversificació i impuls de l’economia insular:
 • Seguirem dinamitzant el Centre Bit de Menorca, dotant-lo de més contingut amb accions d’innovació i tecnologia.
 • Posarem en marxa el projecte d’estratègia intel·ligent i tecnològica de Menorca, Menorca Smart Island: Menorca Territori Viu, finançat amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible.
 • Es continuarà treballant en el projecte Made in Menorca.

 

Per últim, pel que fa al departament de Presidència, que també inclou la Conselleria d’Ordenació Turística i Territorial, liderat per Susana Mora, es destina per l’any 2018 un pressupost total de quasi 14 milions d’euros. Entre algunes de les actuacions que es portaran a terme, destaquen:

 

 • Es finalitzarà el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca i es farà feina amb els municipis de Menorca per tal que cada Ajuntament redacti el seu propi Pla.
 • Posarem en marxa el II Curs sobre Patrimoni Natural i Cultural per l’habilitació de guies turístics i tornarem a convocar les proves d’habilitació per a guies turístics.
 • Signarem els convenis amb els ajuntaments per executar projectes per millorar l’embelliment d’urbanitzacions turístiques.
 • Seguirem fent camí en la revisió del PTI després d’haver adjudicat la redacció de la revisió del PTI i creat l’Oficina PTI.

 

Amb tot, la Secretària General del PSOE Menorca, Susana Mora, posa de manifest que “l’increment d’aquests pressuposts suposen un impacte directe per fer possible una millora en la qualitat de vida i el benestar dels menorquins i menorquines”, i afegeix que “pels socialistes sempre ha estat, i ho segueix essent, una clara prioritat apostar i invertir en polítiques que milloren la vida de les persones, i en aquesta línia seguirem fent feina des d’allà on governem”.