IMG_2199

11 qüestions sobre el paper del Sr. Tadeo en relació al Verge del Toro

.- El resultat de Tadeo ‘reivindicador’ respecte del Verge del Toro: incompliment del programa electoral, retorn 8 anys enrere i ni una menció de Menorca mentre els ‘populars’ d’Eivissa sí han aconseguit que Can Misses s’adeqüi per ser centre sociosanitari

 

Les explicacions que publica la premsa sobre la postura del ‘reivindicador’ Tadeo generen molts dubtes. Aquí en detallem alguns a partir de les afirmacions del PP recollides pels mitjans de comunicació

 

El primer paràgraf de la nota del Grup Popular diu:

 

El PP Menorca defiende la elaboración de un estudio que determine las necesidades que tiene Menorca en materia sociosanitaria para poder así, proyectar un equipamiento adecuado a las características de sus usuarios, con una localización apropiada y que cubra los servicios que demanda la sociedad menorquina. 

 

1.- Si prenem la literalitat de l’esmena In Voce suposadament impulsada pel President Tadeo, aquesta afirmació és falsa, ja que en cap moment se cita ni Menorca ni al Consell (Esmena: El Parlament de les Illes Balears insta a crear una comissió formada per dos membres de cada Grup Parlamentari i de la Conselleria de Salut amb l’objectiu de presentar un pla consensuat dels equipaments sociosanitaris de les Illes Balears).

 

2.-¿Per què el Sr Tadeo ni tan sols va aconseguir que es corregís l’esmena del PSM-Més -que reclamava un Verge del toro Sociosanitari- per introduir modificacions que garantissin o la continuïtat d’aquest projecte –públicament defensat per la Sra Herráiz en declaracions per premsa el passat dia 20- o que el futur emplaçament del centre sociosanitari sigui consensuat des de Menorca?

 

3.- ¿Com explica el Sr Tadeo que, en canvi, sí s’aprovés una esmena In Voce dels representants del PP d’Eivissa en la qual s’introdueix que Can Misses sigui transformat en un centre sociosanitari?

 

El segon paràgraf de la nota del Grup Popular diu:

 

Tras haber sido tema de debate, en el pleno del Parlament, el futuro del edificio del ‘Verge del Toro’, el diputado y presidente del PP Menorca, Santiago Tadeo, ha asegurado que “no se renuncia a que Menorca tenga más plazas de centro sociosanitario pero, en cualquier caso, sí debe estudiarse y muy bien, cuál debe ser su ubicación y el tipo de edificio adecuado”.

 

4.- En el ple de gener de 2014 la consellera de Benestar Social afirmava -en resposta a una pregunta de Noemí Gomila- quel'equip de govern actual va recollir amb ‘molt d'interès el Pla d’Usos que va deixar el govern anterior’; mentre que el mateix dia que el DM anunciava la decisió del Govern de retornar el Verge del Toro a la Seguretat Social la pròpia consellera Herráiz deia que avançar sobre el futur del Verge del Toro “ha sido una prioridad des de el inicio de legislatura” y lamentava no haver pogut donar un pas ferm i concret  al respecte...davant d’aquestes afirmacions s’ha de preguntar al President Tadeo ¿què ha canviat perquè es passi de la valoració positiva del Pla d’Usos elaborat en l’anterior mandat–des de Menorca i amb el consens del sector- per part de la Sra Herráiz a haver de començar de zero un estudi per trobar una nova ubicació al centre sociosanitari?

 

5.- ¿Què han de dir el Sr Tadeo y la Sra Reynés a aquells ciutadans que es van creure la seva promesa electoral de promoure davant el Govern Balear i el Consell Insular de Menorca la urgent reconversió de l’antic hospital Verge del Toro en un centre sociosanitari de mitja i llarga estada? (Punt 7 programa PP Maó)

 

 

El tercer paràgraf de la nota del Grup Popular diu:

 

El PP Menorca muestra su apoyo a la decisión del Govern, acordada tanto con el Consell Insular de Menorca como con el Ayuntamiento de Mahón, de cesión de la titularidad del edificio ‘Verge del Toro’ al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dado que se trata de un edificio de grandes dimensiones que lleva en desuso más de siete años, lo que ha provocado su deterioro y abandono. El presidente del PP Menorca, Santiago Tadeo, ha manifestado que “se trata de la mejor decisión, ya que mantener el planteamiento inicial de un uso sociosanitario para el ‘Verge del Toro’ no supondría más que ralentizar el proyecto, dado que la inversión en la rehabilitación de un edificio construido hace más de 50 años sería millonaria, cuando existen múltiples opciones más interesantes y adecuadas para poder proyectar un centro sociosanitario más moderno y adaptado”.

 

6.- Si, tal com diu el Sr Tadeo, aquesta ha estat una decisió acordada amb l’Ajuntament de Maó i el Consell, ¿com és que el dia en què es va publicar la informació la Consellera de Benestar Social deia desconèixer qualsevol novetat sobre el futur del Verge del Toro i encara defensava convertir-lo en un centre socio-sanitari? I com és que el dia 21 (l’endemà de la notícia que va destapar la polèmica) la mateixa batlessa Reynés deia no tenir cap comunicació oficial?

 

7.- Si el dia 20 de novembre la consellera Herráiz encara defensava convertir el Verge del Toro en un centre sociosanitari, com és que ara el President Tadeo diu que començar de zero per cercar una nova ubicació és la millor opció? Què ha canviat en els darrers mesos o setmanes? Per quin motiu el President Tadeo no havia explicat mai (pel que es veu ni tan sols a la consellera del ram) aquesta possibilitat? Si era un compromís electoral ‘urgent’ per què es fa aquest canvi quan portem més de 3 anys i mig de mandat? I, sobretot, per quin motiu ni Tadeo ni Reynés no havien dit ni una paraula públicament respecte de les seves intencions fins que la premsa no va destapar la informació?

 

8.- El Sr Tadeo també hauria d’explicar quines són les múltiples opciones más interesantes y adecuadas para poder proyectar un centro sociosanitario más moderno y adaptado. De la mateixa manera la Sra Reynés hauria de concretar –quan al DM del 21 de novembre deia que aquesta va ser una de les propostes que van posar sobre la taula- quines eren les altres propostes

 

El quart paràgraf de la nota del Grup Popular diu:

 

Tadeo ha recordado que, una vez analizado el estado del edificio y las prioridades de la isla, “no podemos afrontar una inversión que resultaría más costosa que incluso proyectar un nuevo edificio, y aunque la ubicación y la propia historia que guarda el edificio sean aspectos importantes que tuvimos en cuenta a la hora de plantear un centro sociosanitario en sus dependencias, debemos también analizar cuestiones definitivas, como es la inversión, la estructura del propio edificio y su capacidad”.

 

9.-  El Sr Tadeo hauria de presentar els estudis i anàlisis de costos que avalin aquesta afirmació i també ha d’explicar, i mostrar els documents acreditatius, l’evolució del plantejament inicial a l’actual

 

10.- El Sr Tadeo també hauria de tenir ben present que ahir va votar a favor de rehabilitar Son Dureta i Can Misses per convertir-los en espais sociosanitaris. ¿En què quedem Sr Tadeo, és millor rehabilitar un edifici antic o fer-ne un de nou?

 

El cinquè paràgraf de la nota del Grup Popular diu:

 

El presidente del PP Menorca y presidente del Consell Insular de Menorca ha explicado que, ante la situación del ‘Verge del Toro’, se debía tomar una decisión, dado que el edificio requiere de un mantenimiento y gasto constante. Tadeo se ha comprometido a estudiar las necesidades reales que tiene Menorca para poder desarrollar un proyecto que se adapte a esas necesidades, porque “esta no es una renuncia a un centro sociosanitario, sino todo lo contrario, es una renuncia a un edificio que no cumplía con los requisitos para albergar ese centro sociosanitario, tal y como nosotros lo vemos, que es adaptando el edificio a sus usuarios, y no, sus usuarios al edificio, y más en un estado de deterioro como el que presenta el ‘Verge del Toro’, el coste sería inasumible”

 

11.- Aquí hem de tornar a repetir el fet que a l’esmena In Voce que, suposadament, ell va estalonar al Parlament ni es cita a Menorca ni al Consell. Per això li hem de preguntar si permetrà que participi en aquest estudi la Consellera de Benestar social –també seria important que hi pogués participar l’oposició- o la deixarà al marge tal com ha succeït amb la decisió de retornar el Verge del Toro a la Seguretat Social (de fet aquí el dubte real és si de veritat el Sr Tadeo coneixia la decisió del Govern…)

 

En definitiva el Sr Tadeo ha de donar encara moltes explicacions als menorquins i menorquines: Ha d’explicar, ben a les clares, el seu paper en una decisió –la de descartar el Verge del Toro com a Centre sociosanitari i la d’acceptar una esmena en la qual es diu que es vol crear una comissió només amb representants de la conselleria i dels grups parlamentaris- que suposa situar-se a l’inici de la legislatura 2007-2011, abans que els equips de govern liderats pel PSOE de l’Ajuntament de Maó, Consell i CAIB pactessin –comptant amb el consens del sector- el pla d’usos del Verge del Toro com a centre-sociosanitari del Llevant de Menorca.

 

....o és que ja s’ha fet aquesta reversió del Verge del Toro i ho estan amagant?