Manifest socialista en motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

Avui, 17 de maig, es compleixen 22 anys des que es va eliminar l’homosexualitat de les llistes de malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), data que serveix per recordar que les diferents orientacions sexuals o identitat de gènere són encara motiu de discriminació en alguns països. En concret, un total de 73 països persegueixen les relacions afectives sexuals a persones del mateix sexe i/o gènere i a 5 països són castigades a mort.

 

Tot i això, durant la última dècada s’han produït avanços importants que s’han aconseguit sobre la igualtat, posant especial atenció al mandat de José Luís Rodríguez Zapatero, un govern socialista que dia 30 de juny de l’any 2005 va aprovar la llei que modificava el codi civil i permetia el matrimoni entre persones del mateix sexe. A més, recordar la figura de Pedro Zerolo, entre molts altres, com a referent en la lluita i defensa socialista per la igualtat de drets i de tracte sense importar el sexe, la raça, la religió, la identitat de gènere, etcètera. També, aquest avanç s’ha donat gràcies a normatives com la Llei 13/2005 del matrimoni igualitari i 3/2007 d’identitat de gènere, així com els canvis normatius en la denominació registral per a persones transsexuals, inclusió d’articles en alguns estatuts d’autonomia entorn a la no discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. Totes aquestes eines han propiciat el retorn de la dignitat, seguretat, protecció i autoconfiança a milers de persones i a les seves famílies. Malgrat aquest important progrés, la igualtat no s’ha aconseguit de forma plena i encara hi queda molt camí per recórrer. Un exemple clar el trobem a Espanya, on tot i haver assolit reconeixement legals, segueixen existint múltiples casos de discriminació cap al col·lectiu LGTBI.

 

Segons un estudi de la FELBTB (Federació estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals) sobre discriminació sexual i de gènere, un 30% de les persones homosexuals han patit algun tipus de discriminació laboral i prop del 40% dels delictes d’oci que es produeixen al nostre país, són motivats per l’orientació sexual i identitat de gènere. Tot i així, molt més preocupant és la dada sobre la discriminació en l’etapa adolescent. En aquest sentit, més d’un 70% dels joves LGTBI declara haver patit discriminació d’algun tipus en el seu centre d’estudis i el 83% dels mateixos no ha pres cap mesura al respecte. Per tant, els socialistes declarem que la protecció dels menors i el lliure desenvolupament de les persones ha de ser una prioritat absoluta tenint en compte aquestes dades, per al que hem d’impulsar mesures que garanteixin que els centres educatius siguin espais segurs per a la diversitat sexual de les persones, així com també s’ha de garantir el benestar familiar dels seus membres.

 

Així, és vital seguir educant i conscienciant a la nostra societat de la importància de lluitar contra la LGTBIfòbia. És, en definitiva, fonamental que avui més que mai respectem l’article 14 de la nostra Constitució, on exposa que “els espanyols són iguals davant la Llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

 

Pel que fa a les Illes Balears, la Llei Orgànica 1/2007 de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia, estableix en el títol II tot un seguit de drets de la ciutadania de les Illes Balears. L’article 17 manifesta el dret de totes les persones al lliure desenvolupament de la seva personalitat, així com l’obligació de les administracions públiques a vetllar perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense haver de patir discriminacions de cap tipus i de garantir que ho facin en igualtat de condicions. Al punt 3 del mateix article es fa una menció específica al dret de totes les persones, amb residència permanent a les Illes Balears, a no ser discriminades per raó de la seva orientació sexual.

 

En aquesta línia, durant el mes de maig de 2016, el Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 8/2016 de 30 de maig, on l’objectiu era i segueix sent garantir els drets de lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals per intentar evitar situacions de discriminació i/o violència per la seva orientació sexual. Aquesta llei recull una reivindicació històrica del col·lectiu LGTB, que ha aconseguit un reconeixement social i polític que sempre se’ls havia negat, però sense deixar de banda que la realitat és que encara s’allunya de la plena igualtat. Una llei que, a través de CAIB, ha permès la posada en marxa del consell LGTBI, del protocol de detecció, comunicació i actuació d’alumnes transsexuals i transgèneres en els centres educatius, i que ha permès a l’alumnat ser identificat conforme el seu sentit. També, en l’àmbit sanitari, la llei ha tingut un gran impacte i ha possibilitat el canvi de nom en les targetes sanitàries.

 

És per això que els socialistes de Menorca defensarem i seguirem treballant en polítiques que segueixin aquesta línia perquè la realitat, en lloc d’allunyar-se, s’apropi de cada vegada més a la igualtat del col·lectiu LGTBI.