Dia de la Dona-3

El PSOE Menorca se suma a les reivindicacions del 8 de març en motiu del Dia de la Dona

El PSOE Menorca s’adhereix als actes convocats pel pròxim 8 de març en motiu del Dia de la Dona. En aquesta línia, els i les socialistes de Menorca manifestem el nostre total compromís amb la defensa dels drets de les dones i amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més justa i equilibrada en la presa de decisions entre homes i dones.

No obstant, és important destacar que les retallades que es vénen produint en les polítiques d’igualtat, especialment en l’àmbit local, han impossibilitat un major i millor avanç quant als drets de les dones a causa del canvi legislatiu propiciat per la llei de Racionalització de l’Administració Pública, les administracions locals han vist retallada la seva capacitat per a desenvolupar polítiques d’igualtat.

Una de les majors desigualtats que viuen les dones, malauradament, és la que es correspon a l’àmbit laboral, i per aquest motiu, des del PSOE Menorca donem suport a què Espanya pugui comptar amb una Llei d’Igualtat Laboral que contribueixi a eradicar les situacions de discriminació que tenen les dones en l’accés a l’ocupació.

Una societat lliure de masclisme és el nostre objectiu. Per això, i amb motiu de la commemoració del 8 de març, els i les socialistes continuam reclamant mesures i polítiques per garantir un veritable canvi social que suposi, d’una vegada per totes, una profunda transformació estructural en la qual les dones siguin protagonistes i copartícipes.

Amb tot, valorem positivament la iniciativa proposada per UGT i CC.OO i ens adherim a la convocatòria d’un atur laboral de dues hores en la jornada del dia 8 de Març com un acte de reivindicació davant la situació generalitzada de desigualtat laboral que pateixen les dones d’aquest país i perquè són les organitzacions sindicals les que poden convocar un atur conformement a la Llei.