Comitè insular

El Comitè Insular és el màxim òrgan entre congressos, en poder de decisió i representació de la militància de Menorca. Aquest aprova les principals línies estratègiques de la política en el nostre àmbit territorial. El conformen:

 • Els membres de la Comissió Executiva Insular
 • Els membres del Comitè Institucional.
 • Els membres de la Federació Socialista de Menorca (FSM) en el Comitè Federal.
 • Els membres del Consell Polític del PSIB que ho siguin de la FSM.
 • Els membres de la FSM que formin part de la Comissió Executiva del PSIB
 • Els Coordinadors dels Grups Sectorials Insulars.
 • Els Secretaris Generals de les Agrupacions Locals.
 • 1 representant per cada 10 afiliats de cadascuna de les Agrupa­cions Locals.

 

 

Actualment, el Comitè Insular està format pels següents membres:

 • Maria Borràs Anglada
 • Vicenç Tur Martí
 • Elena Baquero González
 • Bienvenido Perea Villalonga
 • Susana Mora Humbert
 • Josep Buñuel Polvorosa
 • Silvia Pérez de la Vega
 • Onofre Janer Sansaloni
 • Enriqueta Camps Cardona
 • Pere Moll Triay
 • Héctor Pons Riudavets
 • Constanza Navarro Moreno
 • Francisco Fernández Terrés
 • Damià Borràs Barber
 • Clara González Ponce
 • Josep Al·lès Mercadal
 • Joan Coll Pons
 • Miquel Company Pons
 • Antoni Febrer Gener
 • Javier Tejero Isla
 • Carmen Pérez de la Vega
 • Josep Sintes Sintes
 • Isabel López Manchón
 • Juana Escandell Salom
 • Teresa Borrás Atienza
 • Pilar Carbonero Sánchez
 • Francesc Ametller Pons
 • Àngela Caules Fuentes
 • Noemí Gomila Carretero
 • Pau Morlà Florit
 • Antoni Gómez Arbona
 • Andreu Bosch Mesquida
 • Maria Membrive Pons
 • Joana Barceló Martí
 • Antònia Camps Melià
 • Ricard Terré Alonso
 • Bel Juan Mercadal
 • Antoni García Romero
 • Cristina Rita Larrucea
 • Santiago Florit Gomila
 • Elvira Badia Corbella
 • José Maria Roqueta Sansa
 • Cristina Garriga Tena
 • Nardo Sintes Bagur
 • Margarita Petrus Melià
 • Joan Junyent Mascaró
 • Margot Sastre Albis
 • Gràcia Muñoz Salvà
 • Juan Manuel López Morales
 • Josep Borrás Atienza
 • Xavier Pinyol Sorolla
 • Lluís Arjona Camps
 • Carmen López
 • Ascensión Guirao Martínez
 • Rafel Cortés
 • Joan Llabrés
 • Carol Marquès Portella
 • Belén Pons de Marco
 • Joan Cubas Pons
 • Joan Coll Pons
 • Marc Pons Sansaloni
 • Antoni Sintes Carreras
 • Joaquim Mercadal Orfila
 • Ramón Mascaró Melià
 • Àngela Coll Coll
 • Margarita Casalí Petrus