SUSANA

El Govern Balear es compromet a aturar la tramitació del decret de les guarderies i prioritzar el debat social

A partir del debat sorgit de la cinquena Conferència de Presidents celebrada el passat mes de desembre a Mallorca i en la que hi va assistir la Secretària General del PSOE Menorca i presidenta del Consell Insular, Susana Mora, el Govern Balear, presidit per Francina Armengol, es va comprometre, tal i com va demanar Mora, a aturar, de moment, el procés de tramitació del decret que ha de regular el servei i l’activitat de les guarderies. En aquest sentit, es va demanar donar màxima prioritat al debat social per tal que aquest document pugui ser el més consensuat possible entre tots els agents i sectors implicats, especialment l’educatiu.

Cal recordar que, durant la reunió, Susana Mora va incidir en la importància de què “es faci un estudi que analitzi la realitat existent i permeti donar una solució, dialogada i consensuada amb el sector educatiu, a la diagnosi que en resulti”. Per tot això, “haurem de treballar conjuntament amb el Govern Balear perquè els Consells Insulars som competents per a regular en clau insular si així es requereix”.